Info

De school beschikt over een uitgebreide bibliotheek. Deze boekenjungle staat ter beschikking van de leerlingen. Op regelmatige tijdstippen gaan ze met hun klasleerkracht op bezoek in de boekenjungle op zoek naar een boek dat bij hun leeftijd, leesniveau en interesse past. 


Deze boeken kunnen ze ontlenen om in de klas of thuis te lezen. Als het boek uit is verwacht ik het netjes terug in de boekenjungle! Op het einde van het schooljaar komen de boeken (uitgelezen of niet) terug tot bij mij.


Tijdens de middagpauze kunnen leerlingen, die dat wensen, zich met een boek terugtrekken in de leesjungle.