Brieven

   Basisschool

                           Sint-Ursula Lisp

BRIEVEN >

INFO - De brieven worden aan iedereen digitaal bezorgd. Meer info via secretariaat@sintursulalisp.be

Schoolreglement 2020 - 2021

Code oranje na herfstvakantie

Activiteiten

Brief medicatiegebruik

Brief Helm op FLUO TOP

Verlaging leerplicht

 Basisschool Sint-Ursula Lisp - Frankenweg 6 - 2500 Lier - 03/480.26.91 - webmeester@sintursulalisp.be