Lagere school

   Basisschool

                           Sint-Ursula Lisp

LAGERE SCHOOL> Schooljaar 2019 - 2020

1A - Juf Erica     juferica@sintursulalisp.be

1B - Juf Ines    jufines@sintursulalisp.be

2A - Juf Lutgarde (Klasleerkracht) - Meester Kristof

juflutgarde@sintursulalisp.be      ict@sintursulalisp.be

3A - Juf Catharina (Klasleerkracht) - Juf Elke DC

jufcatharina@sintursulalisp.be     jufelkedc@sintursulalisp.be

4A - Juf Cyndi      jufcyndi@sintursulalisp.be

5A - Meester Bart (Klasleerkracht) - Juf Diane

meesterbart@sintursulalips.be    jufdiane@sintursulalisp.be

6A -  Juf Elke V     jufelkev@sintursulalisp.be

Bewegingsopvoeding Lagere school     meesterrob@sintursulalisp.be

 Basisschool Sint-Ursula Lisp - Frankenweg 6 - 2500 Lier - 03/480.26.91 - webmeester@sintursulalisp.be